Shoppen via internet is een uitgelezen mogelijkheid om prijzen te vergelijken. Maar naar mijn stellige overtuiging geldt dat niet voor de financiële dienstverlening.

De prijs die u voor mijn advies betaalt is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de tijd die ik er mee bezig ben. Daar moet ik een inschatting van maken. Maar dat kan pas als we samen hebben overlegd welke werkzaamheden u door mij wilt laten verrichten. Als kennispartners moeten worden ingeschakeld (notaris, advocaat, scheidingsdeskundige) dan worden die aan u doorberekend.

De wijze waarop ik werk is bij uitstek geschikt is om een concurrerend tarief te kunnen hanteren. Geen representatief duur kantoor met hoge overheadkosten. Wel direct contact en geen communicatieve ruis. En de teller gaat niet lopen als ik u vraag hoe het met uw vrouw of kinderen gaat. Bovendien breng ik u niets in rekening voor de "weetjes" en "de ditjes en datjes". Veel kwaliteit voor een redelijke prijs.

Als u nog steeds wilt weten welke prijs u gaat betalen voor de door mij te verrichten werkzaamheden neem dan gerust even contact op. Dat mag per telefoon maar natuurlijk ook per mail. Ik verheug me om kennis te maken en hoor graag van u.

Hans Bosch

  • WIJ Financien

    Wij Financiën is de naam waaronder Hans Bosch werkt als zelfstandig en onafhankelijk belastingadviseur.

  • 1