Financiële en fiscale advisering is maatwerk. Dat geldt niet alleen voor het advies maar ook voor de prijs die u voor het advies betaalt.

Nadat wij elkaar hebben gesproken en ik weet wat er van mij wordt verwacht zal ik schatten hoeveel tijd ik voor de betreffende werkzaamheden nodig heb en welk uurtarief bij die werkzaamheden passen. Als u liever een vaste prijsafspraak wenst is dat natuurlijk ook mogelijk. Voordat we zaken doen krijgt u een offerte en daarna een opdrachtbevestiging. Ook spreken we af wanneer het werk gedaan dient te zijn. En daar houd ik me aan. Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg.

Op deze wijze weten wij beiden waar we aan toe zijn. Duidelijkheid. Dat vind ik prettig. En u ook!

Ik factureer naar gelang de werkzaamheden vorderen.  Doordat ik in verbinding met u sta en zorg voor een goede communicatie weet u wat u betaalt maar ook waarvoor u betaalt. Voor de betaling van de factuur hanteer ik een betalingstermijn van 14 dagen.

Op mijn werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u raadplegen via de volgende link: algemene voorwaarden.

Hans Bosch

  • WIJ Financien

    Wij Financiën is de naam waaronder Hans Bosch werkt als zelfstandig en onafhankelijk belastingadviseur.

  • 1