Financiële planning is van belang om op een goede wijze invloed uit te oefenen op uw financiële keuzes. Daarom is er inzicht nodig in uw huidige financiële situatie.

Hoe kan ik u adviseren als ik u niet ken en weet wat u wil. Daarom is voor een Financiële Planning eerst een (gratis!) intake noodzakelijk. Een inventarisatie waarbij duidelijk wordt wat uw wensen, doelen en dromen zijn. Hoe staat u in het leven en hoe wilt u uw leven beleven. En, wat zijn uw "life events" (trouwen, scheiden, arbeidsongeschiktheid, pensioen of overlijden). Pas wanneer dat duidelijk is maak ik voor u een Persoonlijk Financieel Plan.

Dat plan passen wij elk jaar weer aan en is het "brondocument" dat u uit de la kunt halen om te weten hoe u er voor staat. Geen statisch plan maar een dynamisch plan. Persoonlijke omstandigheden veranderen. Maar ook de wetgeving verandert. Samen met u bewaken we dit proces zodat uw vermogensoverzicht Up-to-Date blijft en dat er kan worden bijgestuurd wanneer dat noodzakelijk is. Graag maak ik met u kennis om verder toe te lichten wat ik voor u kan  betekenen.

Hans Bosch

  • WIJ Financien

    Wij Financiën is de naam waaronder Hans Bosch werkt als zelfstandig en onafhankelijk belastingadviseur.

  • 1