Een confronterende vraag, maar o zo noodzakelijk: "wat gebeurt er met uw vermogen als u komt te overlijden"? Het stellen van deze vraag en dus ook de beantwoording daarvan blijft vaak uit. Afhankelijk van uw persoonlijke wensen kunnen wij samen beoordelen of continuïteit van uw onderneming en/of het beschermen van het familievermogen wordt gewaarborgd. Een risicoanalyse. Gedetecteerde risico’s nemen we samen weg.  Dat geeft u rust die u nodig heeft om de focus op uw onderneming te houden.

Graag verricht ik voor u een gratis QuickScan. Daar heb ik de volgende stukken voor nodig:

  • jaarrekening
  • aangiften inkomsten- en/of vennootschapsbelasting
  • huwelijkse voorwaarden
  • testament

Als uit de QuickScan blijkt dat een nader advies mogelijk dan wel noodzakelijk is dan maak ik graag een afspraak met u over het vervolg.

 

Huwelijkse voorwaarden en testamenten

Om het vermogen bij scheiden of overlijden vast te stellen zijn de huwelijkse voorwaarden en/of uw testament van groot belang. Graag kijk ik samen met u naar deze stukken om vervolgens in "Jip en Janneke taal" uit te leggen wat de essentie is van wat u eerder bent overeengekomen. Vaak zijn er goede alternatieven om uw persoonlijke wensen vast te leggen zonder dat er ingewikkeld over moet worden gedaan. In goed overleg met de notaris zorgen wij er voor dat, als het 'worse-case scenario' zich dan toch voordoet, u weet waar u aan toe bent.

Bedrijfsoverdracht

Sinds 2010 is het mogelijk om op buitengewoon voordelige fiscale wijze te schenken aan uw bedrijfsopvolger. "Vroeger" moest tot de dood worden gewacht om gebruik te kunnen maken van deze aantrekkelijke regelingen. Die tijd is voorbij. Vermogensoverdracht bij leven. Daar liggen mooie kansen. Graag ga ik met u in gesprek om dit verder toe te lichten.

Schenkingsplan

Er kan substantieel belasting worden bespaard door bij leven te schenken. Als u dat van plan bent laten we dan samen kijken naar de (onmogelijkheden).

Hans Bosch

  • WIJ Financien

    Wij Financiën is de naam waaronder Hans Bosch werkt als zelfstandig en onafhankelijk belastingadviseur.

  • 1