Vader is overleden. In zijn testament heeft hij bepaald dat moeder “goed wordt achtergelaten”. Moeder krijgt de spulletje. De kinderen krijgen een vordering op moeder. Die vordering is volgens het testament pas opeisbaar als moeder “ter voorziening in haar levensonderhoud” aanspraak maakt op een voorziening van overheidswege waarvoor een vermogenstoets wordt gehanteerd.  Moeder wordt opgenomen in verpleegtehuis. Eén van de kinderen wordt bewindvoerder en de kantonrechter kijkt over de schouder mee. Ter beperking van de eigen bijdrage AWBZ stellen de kinderen dat de vordering wegens onderbedeling opeisbaar is geworden. De kinderen willen “cashen”. De kantonrechter staat dit verzoek echter niet toe. De kinderen gaan in hoger beroep.

 

Het Hof stelt aan de hand van getuigenverklaringen van de notaris en de advocaat vast dat:

 

  • vader een broertje dood had aan belastingbetalingen;

  • interen op het eigen vermogen terwijl er andere voorzieningen zijn uit den boze is;

  • wanneer “je je eigen vermogen moet opvreten….het naar de familie moet”.

 

Het Hof leidt hieruit af dat de vordering van de kinderen ook opeisbaar is als moeder “ter voorziening in de kosten van verzorging en verpleging” aanspraak maakt op een voorziening vanwege overheidswege waarvoor een vermogenstoets wordt gehanteerd.

 

Het Hof weegt daarbij mee dat het testament van vader een standaardmodel was dat daarna door het KNB is aangepast in die zin dat kindsdelen opeisbaar worden als inkomenstoetsen en vermogenstoetsen worden gehanteerd. Bovendien beschikt moeder over een vermogen dat voldoende is om ook na de uitkering van de erfdelen nog voldoende in staat is om in haar levensonderhoud te voorzien. Uiteindelijk verleent het Hof alsnog machtiging om de schuld aan de kinderen af te lossen.

 

Geen gelopen koers dus! Moraal van het verhaal: als u ook een broertje dood heeft aan “belasting” betalen wees dan alert op (achterhaalde) bepalingen in gedateerde testamenten, anticipeer door tijdig de overbedelingsschuld af te lossen, en zorg voor een goede maar vooral tijdige taxplanning.

 

Hans Bosch

  • WIJ Financien

    Wij Financiën is de naam waaronder Hans Bosch werkt als zelfstandig en onafhankelijk belastingadviseur.

  • 1