Om te illustreren hoe boeiend het vak van belastingadviseur is neem ik u graag mee naar een uitspraak van het gerechtshof te Amsterdam. U zult de vraag maar moeten beantwoorden: “is de iPad een computer of een communicatiemiddel?” . Ik zie u al denken: wat is dat nu voor een vraag en wat is het belang. En ik hoor u zeggen: “een computer is toch ook een communicatiemiddel!”. Ter uwer informatie: voor het onbelast kunnen verstrekken van communicatiemiddelen gold onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen dat er sprake moet zijn van meer dan 10% zakelijk gebruik. De fiscus vond echter dat er sprake was van een computer, waarvoor geldt dat het zakelijk gebruik meer dan 90% moest bedragen”.

In dit geval gaat het om een werkgever die al haar werknemers een iPad heeft verstrekt zonder dat er afspraken waren gemaakt over het gebruik van de iPad. De werkgever is van mening dat een iPad een communicatiemiddel is. Zo niet de Belastingdienst die stelt dat het een computer is. De Rechtbank geeft de Belastingdienst gelijk en oordeelt dat de iPad moet worden aangemerkt als een kleine computer die mede geschikt is voor verschillende vormen van communicatie. Het Hof stelt dat het van beiden wat heeft maar vindt het overwegend een communicatiemiddel. Het is minder geschikt om lange teksten te schrijven en door de beperking van het beeldscherm, een spontaan verschijnend toetsenbord in het beeld en de invoermogelijkheden komt de iPad het meest overeen met de Blackberry en de smartphone. De werkgever wordt in dit geval in gelijk gesteld en krijgt een teruggaaf van bijna € 240.000!

Bovenstaande uitspraak ziet op oude regelgeving. Vanaf 1 januari 2015 geldt de Werkkostenregeling (WKR). Jaarlijks mag de werkgever onbelast 1,2% van de totale fiscale loonsom uitgeven (dit wordt de “vrije ruimte” genoemd) aan zaken als bijvoorbeeld een iPad van de zaak.

Een iPad van de zaak, wie wil dat nou niet? U toch ook? Dat is redelijk eenvoudig te regelen.

Het onderscheid in de fiscale behandeling van computers, tablets en smartphones is komen  te vervallen. Als een werknemer een tablet nodig heeft voor zijn werk, kan de onderneming die verstrekken zonder dat de werknemer er belasting over moet betalen of de tablet van de vrije ruimte snoept. Je hoeft bij apparatuur namelijk geen rekening meer te houden met het privé gebruik.  Dan blijft zelfs die 1,2% van de totale fiscale loonsom over voor het vergoeden van andere zaken. De Staatssecretaris van Financiën lijkt een goede verliezer. Niets is minder waar. Het percentage onbelast te verstrekken voor de WKR is 1,2% en was 1,5%. Een “sigaar uit eigen doos” dus die iPad. Maar je moet een gegeven paard niet in de bek kijken!

Hans Bosch

  • WIJ Financien

    Wij Financiën is de naam waaronder Hans Bosch werkt als zelfstandig en onafhankelijk belastingadviseur.

  • 1